Budování kanalizace

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz
21. 5. 2021

Informace ke kanalizačním přípojkám a postupu výstavby (květen 2021)

Zahájení výstavby kanalizačních přípojek

V dubnu letošního roku byla zahájena výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Kanalizační přípojka na veřejné části pozemku je financována z poskytnuté dotace v průměrné délce pěti metrů na jednu přípojku.

  • Jedná se o veřejnou část kanalizační přípojky – od hlavní stoky po hranici pozemku.
  • Kanalizační přípojka bude ukončena revizní šachtou.
  • Umístění revizní šachty předem označí projektant za přítomnosti zhotovitele. Účast a součinnost vlastníka nemovitosti se zaměstnanci realizační firmy je vítána

 

Přílohy:
Číst dále
17. 5. 2021

Budování kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v místní části "Za kostelem"

Společnost provádějící výstavbu splaškové kanalizace v Olomučanech oznamuje, že od úterý 18. května 2021 bude zahájeno budování kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v místní části "Za kostelem". V této souvislosti, v souladu s opatřením obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení a v souladu rozhodnutím správního úřadu o úplné uzavírce, dojde k částečným i úplným uzavírkám komunikace této místní části. Předpokládaná doba realizace přípojek v této části obce je cca 20 dní. Vlivem nepříznivého počasí se může doba realizace prodloužit.

stoky_A2_pripojky.jpg, 192.58 KB

Číst dále
29. 12. 2020

Výstavba kanalizace v ulicích Růžová a Ptačí

Aktualizace ze dne 29. 12. 2020

Z technických důvodů se začátek prací posouvá na pondělí 4. ledna 2021.


Aktualizace ze dne 21. 12. 2020

Z důvodu nepříznivého počasí se po dohodě s realizační firmou posouvá zahájení prací v Růžové a Ptačí ulici na pondělí 28. prosince 2020. Do té doby bude pro parkování osobních vozidel upraveno prostranství za starou hospodou U Kellnerů. Dočasně bude možné parkovat i v prostoru sportovního areálu kolem víceúčelového hřiště. Další prostory jsou pod mateřskou školkou a pak jinde v obci (nejblíže u restaurace U Kellnerů nebo pod horní zastávkou). Stát na chodníku v Růžové a Ptačí ulici nebude možné z důvodu odvážení výkopku a navážení zásypu.

stoky_ruzova-ptaci.jpg, 448.59 KB

Číst dále
16. 11. 2020

Uzavírka části místní komunikace Růže - Poustka

Z důvodu výstavby konstrukčních vrstev vozovky (součástí dotace na rozšíření komunikace spolu s opěrnou zdí) je od 9. do cca 30. 11. 2020 uzavřena část místní komunikace od křižovatky U Červené růže směrem na Poustka. Objízdná trasa vede přes místní část Rašky.

Uzavírka komunikace kolem opěrné zdi, 82.8 KB

Číst dále
4. 11. 2020

V místní části "Za mlýnem" se bude na kanalizaci pracovat i o sobotách

Na žádost stavební firmy provádějící výstavbu kanalizace budou probíhat stavební práce na úseku v místní části "Za mlýnem" i v sobotní dny a to až do ukončení prací na tomto úseku.

Číst dále