Budování kanalizace

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz
26. 4. 2020

Uzavírka části místní komunikace Růže - Poustka

V rámci začínajících prací na výstavbě nové kanalizace upozorňujeme, že bude od 27. do 30. 4. 2020 uzavřena část místní komunikace od křižovatky U červené růže směrem na Poustka - viz mapka. Červeně je vyznačena uzavírka, oranžově úseky v přípravě, které budou následovat. Část stoky A5 a stoka A8 byly vybrány k realizaci jako první, protože musí být hotovy před začátkem výstavby opěrné zdi kolem rozšířené komunikace na Poustka a výstavby kulturního centra u Červené růže. Další etapy výstavby a uzavírek budou zveřejňovány dle reálné situace.

 

stoky_A5-A8.jpg, 571.89 KB

Číst dále
17. 1. 2019

Projektová dokumentace splaškové kanalizace v Olomučanech

Přiložené dokumenty obsahují souhrnnou technickou zprávu, koordinační situace v jednotlivých částech obce, vzorový výkres uložení potrubí, podélné profily stok, vzorové příčné řezy opravy komunikací (krajské a místních) a stavební úpravy vodovodu. Kompletní projektová dokumentace včetně částí o výtlaku, čerpací stanice aj. je dostupná k nahléhnutí na Obecním úřadě.

Informace k vývoji: 15. ledna 2019 proběhla veřejná informativní schůzka. Připravujeme souhrn informací pro občany, který bude zveřejněn poté, co se zainteresované strany vyjádří k položeným otázkám (nejen k těm, co zazněly na schůzce). 21. ledna 2019 budou zástupci obce opět jednat se Svazkem o možnostech financování výstavby. O dalším vývoji budete informováni. Pokud máte dotazy, směřujte je nejlépe na e-mail: obec@olomucany.cz.

Číst dále

Informativní schůzka ke kanalizaci

Kalendar
15. 1. 2019 od 17 hodin Již proběhlo
Místo konání: sál U Kellnerů

Více