Zpravodaj

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Olomučanský zpravodaj 1/2019

 • Splašková kanalizace v Olomučanech
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Soutěž Vesnice roku
 • Novinky z knihovny
 • Opravy a rekonstrukce
 • Z činnosti spolků a sdružení

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2019-1


Olomučanský zpravodaj 1/2018

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2018-1


V roce 2017 Olomučanský zpravodaj nevycházel.


Olomučanský zpravodaj 2/2016

 • Studie přístavby kulturního sálu u Červené růže
 • Personální změny v zastupitelstvu, knihovně a technických službách
 • Opravy a rekonstrukce
 • Výstava "Příběh keramiky z Olomučan" (fotogalerie v Blanenském deníku)
 • Z činnosti sboru dobrovolných hasičů
 • Dětské sportovní odpoledne
 • Akce sboru pro občanské záležitosti
 • Tradice Vánočních stromů republiky

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2016-2


Olomučanský zpravodaj 1/2016

 • Úspěch dětí v soutěži Srdce s láskou darované
 • Výsledky dotazníku spokojenosti občanů
 • Změna provozování poštovních služeb
 • Opravy, rekonstrukce a demolice
 • Přehled akcí SPOZ a spolupráce s Městským kulturním střediskem Adamov
 • Rozpočet obce na rok 2016
 • Přehled akcí obecní knihovny
 • Výsledky fotbalových týmů
 • Názor občana: "Stará hospoda v Olomučanech"
 • Informace ze školy a školky
 • Výstava prací dětí v Rudici
 • Přehled akcí sboru dobrovolných hasičů
 • Akce mysliveckého sdružení
 • Pamatujete (Bahňák v 80. letech 20. stol. a dnes)
 • Historie obecní knihovny - 2. část

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2016-1


Olomučanský zpravodaj 3/2015

 • Obecní hospoda, Červená Růže a střed obce
 • Dotazník spokojenosti občanů
 • Výběr usnesení ze zasedání zastupitelstva
 • Dokončení přístavby MŠ a investice
 • Opravy obecních komunikací
 • Bruslení
 • Zhodnocení podzimní fotbalové sezóny
 • Činnost SPOZ
 • Rekonstrukce myslivecké chaty
 • Myslivost v Olomučanech - 2. část
 • Pamatujete (výstavba Červené Růže)
 • Z hodů
 • SMS InfoKanál

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2015-3


Olomučanský zpravodaj 2/2015

 • Úvod: Závěr 2. sv. války v obci, slovo místostarosty, oslavy 70. výročí osvobození obce
 • Informace z obce, rady a zastupitelstva, , obecní vodovod, oznámení, odpadové hospodářství
 • Historie sboru dobrovolných hasičů v Olomučanech - 1. část, jednotka sboru dobrovolných hasičů, Olomučanská lávka
 • 75. výročí olomučanského kostela
 • Včelaři: přehled událostí prvního pololetí
 • TJ Sokol: jarní fotbalová sezóna, nábor dětí do fotbalové přípravky
 • Sbor pro občanské záležitosti: divadelní představení, přehled akcí pro děti
 • Myslivecké sdružení: den čistého lesa
 • Úspěchy našich sportovců: plavání, kuželky
 • Léto v Olomučanech
 • Olomučanský taneční soubor
 • Olomučany dříve a dnes: náves

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2015-2


Olomučanský zpravodaj 1/2015

 • Úvod: Zpravodaj je zpět, slovo starosty, koncert pěveckého sboru Lumír, úpravy ploch veřejné zeleně
 • Z obecního úřadu a zastupitelstva: uzavírka Lažánky, zimní údržba, třídění odpadů, poplatky, lékařská péče
 • Mateřská a základní škola: přístavba MŠ, projekt EU v ZŠ, zápis do 1. ročníku
 • Sbor pro občanské záležitosti: divadelní představení, dary pro MŠ a ZŠ, pozvánka na bál, vítání občánků
 • Myslivecké sdružení: Myslivost v Olomučanech - 1. část, svoz šrotu
 • TJ Sokol: Štěpánský turnaj ve stolním tenise
 • Včelaři: pozvánka na přednášku
 • Olomučany dříve a dnes: obecní vodovod
 • Historie obecní knihovny - 1. část
 • Olomučanský kostel a farnost - 1. část

PDF ke stažení: Olomučanský zpravodaj 2015-1