Budování kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v místní části "Za kostelem"

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Společnost provádějící výstavbu splaškové kanalizace v Olomučanech oznamuje, že od úterý 18. května 2021 bude zahájeno budování kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v místní části "Za kostelem". V této souvislosti, v souladu s opatřením obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení a v souladu rozhodnutím správního úřadu o úplné uzavírce, dojde k částečným i úplným uzavírkám komunikace této místní části. Předpokládaná doba realizace přípojek v této části obce je cca 20 dní. Vlivem nepříznivého počasí se může doba realizace prodloužit.

Po dohodě se stavbou a na základě podmínky v rozhodnutí bude po dokončení prací (a v případě přerušení prací) dopravní značení odstraněno. Jako objízdnou trasu lze s maximální opatrností využít komunikaci procházející chatovou oblastí. S případnými změnami v průběhu stavby nebo o změnách v uzavírkách a omezeních dopravy budeme informovat. Podrobnější informace lze získat u stavbyvedoucího pana Zbořila na tel. čísle 774 742 410 nebo na obecním úřadě u starosty obce na tel. čísle 605 167 295.

stoky_A2_pripojky.jpg, 192.58 KB