Odpadové hospodářství

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství Olomučany

Místa třídění komunálního odpadu v obci Olomučany:

Mapa míst třídění odpadů v Olomučanech

PLATBA

Platbu je možné provést bezhotovostně na č. ú.1360642319/0800, do zprávy pro příjemce prosím uvedťe číslo popisné nebo evidenční a příjmení plátce. Úhradu je možné provést i hotově v úředních hodinách na obecním úřadu. Platba musí být uhrazena do 31.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 600,- Kč / osoba a rok.

CENÍK ODPADŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE - PLATNOST OD 16. 9. 2020

PLASTY

Pytlový sběr pro sešlápnuté PET lahve (i s víčkem), nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů, sáčky, tašky, folie:

 • svoz po obci na výzvu v místním rozhlase, na stránkách obce a SMS InfoKanálem.

PAPÍR

Noviny, časopisy, knihy, školní sešity, brožury, katalogy, reklamní letáky, psací a balicí papír, čisté papírové obaly
a sáčky, rozložené krabice a kartony:

 • základní škola
 • sběrný dvůr

BÍLÉ SKLO

Kontejnery na veškeré obalové sklo (lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby)
a tabulové sklo:

 • parkoviště U Červené Růže
 • zastávka autobusu před základní školou
 • sběrný dvůr

BAREVNÉ SKLO

Kontejnery na veškeré obalové sklo (lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby):

 • parkoviště U Červené Růže
 • zastávka autobusu před základní školou
 • zastávka autobusu na horním konci
 • sběrný dvůr

KOVY

 • sběrný dvůr

BIOODPAD

Šedé kontejnery na zbytky jídel rostlinného původu, ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin; květiny, kávový odpad vč. filtrů a ubrousků, čajové sáčky, listí, seno, sláma, piliny, hobliny v menším množství:

 • hřiště
 • parkoviště U Červené Růže
 • parkoviště pod horní zastávkou
 • Poustka
 • prostranství u spodní zastávky
V případě zájmu lze na vaši zahradu za poplatek 150,- Kč za dopravné přistavit kontejner na bioodpad. Službu objednávejte na Obecním úřadě.

ELEKTRO, VYBITÉ BATERIE

 • elektro: sběrný dvůr
 • baterie: sběrné nádoby ve vestibulu OÚ, v základní škole

TEXTIL

 • kontejner na parkovišti U Červené Růže

STAVEBNÍ SUŤ

Pouze z drobných stavebních úprav:

 • velkoobjemový kontejner na sběrném dvoře
Přílohy: