Prohlášení o přístupnosti

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Tento dokument obsahuje kontakt na technického správce a prohlášení o přístupnosti tak, aby byly splněny podmínky vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Stránky umístěné na tomto serveru www.olomucany.cz jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle vyhlášky č. 64/2008 Sb.

Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Transitional, spolu s CSS předpisy stylů, což umožnuje oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost pak dovoluje informace zobrazit, respektive prezentovat na všech existujících zařízeních.

Všechny stránky webu dovolují měnit velikost textu v závislosti na nastavení prohlížeče. Text můžete zvětšit či zmenšit v horní liště pomocí "Velikost textu".

Doporučená rozšíření prohlížeče

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, otevřených formátech OpenOffice.org (ODT, ODS, ODP) nebo MS Office (DOC, XLS, PPT), a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč pro daný formát.

Pokud přiložený soubor zabírá moc místa nebo je souborů větší počet, jsou některé soubory ve formátu ZIP. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. Na internetu je k dispozici mnoho zdarma dostupných programů, které můžete k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo Váš operační systém.  

Kde stáhnout prohlížeče

PDF, Flash Player - Adobe
MS Office - Microsoft
OpenOffice.org - OpenOffice.cz
ZIP - 7-zip

Mapa stránek a vyhledávání

Vzhledem k rozsahu webu doporučujeme novým uživatelům využít mapu stránek, kde je hierarchicky zobrazena struktura webu, nebo použít vyhledávací (k dispozici je vyhledávací služba Google, která vyhledává pouze v doméně www.olomucany.cz).

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu správce webových stránek - webmaster@olomucany.cz.