Obecní symboly

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Symboly obce

Dne 9. ledna 2003 v Praze bylo do rukou starosty obce předáno rozhodnutí o schválení obecního znaku a praporu. Na následujícím obrázku je podoba schváleného znaku:

Znak

Zde je doslovné znění rozhodnutí o udělení symbolů obce :

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
LUBOMÍR ZAORÁLEK
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 9. ledna 2003

Č.j.: 2/PRED/2003

Vážený pane starosto, 
vážené členky a vážení členové obecního zastupitelstva, vážené občanky, vážení občané na základě Vašeho návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vaší obci

Znak
Popis:
V zeleném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší stříbrná rostlina se třemi zlatými čtyřlístými květy a dvěma vyrůstajícími stříbrnými dubovými listy po stranách. Vše přeloženo dvěma zkříženými stříbrnými sekerami a provázeno nahoře a po stranách čtyřmi zlatými hvězdami.

Prapor
Popis:
List tvoří sedm svislých pruhů, střídavě žlutých a zelených, v poměru 1 : 1 : 1 : 9 : 1 : 1 : 1.
Uprostřed z bílého trojvrší vyrůstá bílá rostlina se třemi žlutými čtyřlistými květy a dva dubové listy po stranách jejího stonku. Rostlina je přeložena dvěma bílými zkříženými sekerami.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Písemné vyhotovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně Vás zdravím.

(podpis předsedy parlamentu)

Vážený pan
Jiří Baštář
starosta
Obecní úřad Olomučany