Historie

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

 

HISTORIE

Do II. Světové války měli honitbu v Olomučanech pronajatu soukromě pan Čuma a pan Řehořek. V době protektorátu odebrány lovecké zbraně, myslivost vykonává státní správa. Po osvobození v roce 1945 do roku 1947 bývalí nájemci.

 

POČÁTEK ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY V OLOMUČANECH

V roce 1947 společně založili místní organizaci ČMMJ:

p Čuma

p Řehořek

p Jiříček a

p Šustáček

Honitba z roku 1947 měla výměru 299 ha.

Po změnách politické situace v roce 1948 byl přijat p Jeřábek a později p Veselý, p Zachoval a p Hrubý.

V roce 1950 vstoupil p Kuběna a v roce 1953 p Stloukal.

            Na základě nového zákona o myslivosti č. 23/62 Sb. byla v roce 1962, respektive k 01. 01. 1963, uznána nová větší honitba o výměře 596 ha. Do této honitby byl začleněn i Dlouhý Vrch a hranice byla vedena Kopaninským potokem. Tato honitba vznikla díky podpoře MNV a JZD Klepačov a Olomučany a předsedy ONV p Kuběny.

            Vzhledem ke zvětšení honitby byli přijati noví členové:

p Mahr

p Smíšek

p Zachoval

p Ševčík

p Hrnčíř st.

p Kyzlink

p Maixner a

p Straka jako myslivecká stráž

            V letech 1963 – 1965 probíhá stavba myslivecké chaty. Začíná přibývat, zde dříve neznámé, černé zvěře, naopak drasticky ubývá koroptví.

            V roce 1972 prodloužení nájemních smluv honiteb z roku 1962.

            V roce 1974 přijati:

p Hrnčíř a

p Wildner

            Naši členové  zastávali důležité funkce v OV ČMS Blansko:

p Čuma st. – předseda revizní komise OV v letech 1973 – 78

p Mahr A. – tajemník OV v letech 1973 – 1978

                  – osvětový referent v letech 1963 – 65

                  – lektor a zkušební komisař pro střelectví