Historie

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Založení hasičského sboru v naší obci se datuje od roku 1886. V tomto roce se sešli z popudu nadučitele Karla Thůmy , Filipa Kadrmana, Jana Drahovzala, Eduarda Kyzlinka aJana Kellnera - místní občané, kteří podpořili vznik tohoto spolku . Na této zakládající schůzi byly vypracovány stanovy, které po zaslání na C.K.místodržitelstvi do Brna byly po dvojí opravě 6.8.1887 potvrzeny ! 1.11.1887 se sešlo 28 činných členů hasičského spolku na své první valné schůzi, aby zvolili starosty a další funkcionáře. Tím byly položeny základy hasičského sboru v obci ! Spolek si odhlasoval , že bude mít též podporovací pokladnu kromě pokladny příspěvkové. Roční příspěvek člena činil1 zl. - 20 kr.

Pracovní oblek si každý člen hradil sám. Již v roce 1882  měla obec zakoupenou ruční stříkču od f. Knaust z Vídně za 500 zl. , kterou věnovala sboru při jeho založení ! V roce 1889 spolek zakoupil druhou ruční stříkačku od f. Hyller z Brna 850 zl. V roce1925  měl sbor 40 činných a 260 přispívajících členů, přitom již o 3 roky dříve měl clapecký adívčí dorost ! 3.- 6.7. 1927 se v obci konal sjezd hasičů .

První hasičské skladiště stálo v dřevěné kůlně , přímo před školní budovou a bylo r. 1906 přemístěno do míst dnešní tělocvičny ve škole. Roku 1921 byla stohoto skladiště zřízena tělocvična a skladiště se přestěhovalo k obecnímu úřadu č.123. Roku 1951 byl hasičskému sboru darován agregát motorové stříkačky a motorový vůz od KNV Blansko Vcelkové hodnotě 600 000 Kčs. V letech 1955 - 1957 byla postavena moderní hasičská zbrojnice, která slouží svému účelu do dnešních dnů .

 

 

Přehled jednotlivých významných letopočtů v průběhu trvání sboru .

 

1887-6.8. schválen statut Dobrovolného hasičského sboru .