Výbory, komise

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Obecní rada

Starosta: Josef Smíšek

Místostarosta: Miroslav Žáček

Členové rady: Michal Mahr, Mgr. Martin Rameš, Ilona Mahrová

Výbory, komise

Finanční výbor

Předseda: Jiří Baštář

Členové: Mgr. Martin Rameš, Ing. Jiří Pokorný, Ing. Ivan Mrázek, Ing. Ladislav Krejčí

Kontrolní výbor

Předseda: Bc. Jiří Daniel

Členové: Ilona Mahrová, Hana Kratochvílová, Ing. Jiřina Čípková, Marek Póč

Komise stavební

Předseda: Jiří Novotný

Komise kulturní a SPOZ 

Předsedkyně: Ing. Michaela Straková

Redakční rada obecního Zpravodaje

Předseda: Mgr. Martin Rameš

Platnost od listopadu 2018