Slavnostní kolaudace myslivecké chaty

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

V Sobotu 17. 10. 2015 proběhla slavnostní kolaudace hospodářské budovy mysliveckého sdružení Olomučany za účasti místostarosty obce, hostů a členů MS. Přivítání se ujali lovečtí trubači ŠLP Křtiny. Budova byla postavena v 60. letech k uskladnění sena pro zvěř na pozemku, který poskytl MS pan Kellner. Později byl pozemek odkoupen a v roce 2013 až 2015 provedena oprava a přístavba budovy. V současnosti slouží budova k výborovým a členským schůzím, oslavám, ubytování loveckých hostů, schůzkám kroužku myslivosti a ochrany přírody, dětským dnům apod. MS děkuje zastupitelstvu obce za podporu při realizaci opravy.Pokud jsou členové MS na chatě, veřejnost rádi přivítají, provedou a poskytnou občerstvení.

IMG_2938.JPG, 135.38 KB

IMG_2919.JPG, 117.47 KB