Den čistého lesa - zhodnocení

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

V sobotu 11. 4. uspořádalo MS Olomučany Den čistého lesa za účasti veřejnosti na Facírce. Díky dobré účasti se podařilo vyčistit od odpadu velkou část obecního lesa. Členové MS osázeli okrasnými dřevinami obecní pozemek u základní školy nad zastávkou a doplnili zeleň na místním hřbitově. Po skončení akce proběhlo malé občerstvení formou opékání buřtů. Děkujeme touto cestou občanům za pomoc při náročné akci ve prospěch přírody.