Opatření z mimořádného zasedání obecní rady

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Dne 10.3.2020 bylo na 19 hod. starostou obce svoláno na obecní úřad mimořádné zasedání rady obce Olomučany za účasti velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Olomučany a ředitele Základní a Mateřské školy Olomučany. Důvodem bylo mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 10.3.2020 k ochraně obyvatelstva s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Na základě rozhodnutí rady obce Olomučany ze dne 10.3.2020 se ruší následující akce:

  • zájezd do minulosti pořádaný SPOZ Olomučany
  • zdobení pomlázek pořádané SPOZ Olomučany

Základní škola bude dle Opatření Ministerstva zdravotnictví uzavřena do odvolání. Více informací na webových stránkách školy. Pokud bude zákonný zástupce dítěte ze ZŠ Olomučany potřebovat potvrzení pro svého zaměstnavatele pro žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření základní školy, může si toto potvrzení vyzvednut ve škole - více info

V případě jakýchkoliv změn a úprav budeme veřejnost informovat.
Obecní rada

 


Portál Jihomoravského kraje: Základní informace a doporučení k tématu Covid-19 (šíření koronaviru):
www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2

  • Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz a Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.
  • V případě návratu z rizikových oblastí doporučujeme telefonickou konzultaci s ošetřujícím praktickým lékařem. K dispozici je zároveň infolinka Státního zdravotního ústavu www.szu.cz pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, a to na číslech: 724 810 106 a 725 191 367.
  • Je zřízena speciální informační linka na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje určená pro ty osoby, které se vrátily z rizikových oblastí a pozorují na sobě příznaky onemocnění: 773 768 994. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje www.khsbrno.cz apeluje na občany, aby se nejdříve seznámili s informacemi, které s touto problematikou souvisí, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení této linky na úkor závažnějších případů.
  • Doporučujeme dodržování základních hygienických pravidel, důkladné mytí rukou mýdlem nebo antibakteriálním gelem s obsahem alkoholu. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, který po použití uložte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv předloktí.

 

Přílohy: