Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

SPOZ Olomučany ve spolupráci s  Aktivem BESIP při MěÚ Blansko uspořádali 14. února 2019 přednášku týkající se bezpečnosti silničního provozu, zaměřenou na seniorskou populaci. Na návštěvníky této přednášky čekaly informace týkající se pravidel používání reflexních prvků, byly jim rovněž představeny novinky v současně platné legislativě, související s provozem vozidel na pozemních komunikacích. Členové BESIPu si pro seniory dále připravili představení některých, méně užívaných dopravních značek, které jsou však na území města Blanska v určitých lokalitách rozmístěny, kdy mnoho z řidičů nezná jejich pravý význam. Na závěr přednášky proběhla diskuse, která byla velmi věcná a dle ohlasů přítomných seniorů i přínosná.

Každý z návštěvníků této přednášky obdržel drobný dárek, související právě s problematikou bezpečnosti silničního provozu.

Aktiv BESIP se dlouhodobě stará o prevenci v rámci silničního provozu blanenského regionu, a to nejen u seniorské populace, ale napříč celým věkovým spektrem obyvatelstva. V měsíci lednu navštívili členové Aktivu BESIP naši Mateřskou školu s programem určeným právě pro tyto malé děti, kdy formou her a jednoduchých písniček seznámili děti s bezpečností silničního provozu. Více na https://skola.olomucany.cz/archiv/3579.

Podobná dopravně-preventiní akce je s Aktivem BESIP připravována i na měsíc březen pro děti Základní školy Olomučany. 

Své teoretické znalosti a praktické dovednosti si pak budou děti moci vyzkoušet před koncem školního roku, kdy i letos, stejně jako v předchozích dvou letech, pro ně chystáme, opět s Aktivem BESIP, návštěvu Dětského dopravního hřiště v Blansku.

Akce podobného charakteru a zaměření mají svůj význam a těmito dílčími kroky můžou takto do budoucna přispět ke snížení počtu dopravních nehod a jejich následkům na našich silnicích, jak uvedl Mgr. Aleš Lakota, zástupce Aktivu BESIP při MěÚ Blansko, kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat za výše uvedené akce pořádané pro naše občany.

IMG_5134.JPG, 117.91 KB

IMG_5135.JPG, 80.79 KB

IMG_5142.JPG, 103.33 KB