Zpřístupnění Facírky a nákazová situace afrického moru prasat

Prohlížíte starou verzi stránek. Nová je k dispozici na www.olomucany.cz

Vážení spoluobčané,

Myslivecké sdružení pro Vás opět zpřístupnilo lesní chodník Facírka z Olomučan k řece Svitavě. Chodník je po prosekání dobře průchozí, projdete se v chládku lesa, bez ohrožení projíždějícími automobily. Projedou tudy i zdatnější cyklisté na horském kole. Čím více  budeme chodník užívat, tím méně bude zarůstat.

V ČR byl potvrzen výskyt afrického moru prasat. S aktuální situací se můžete seznámit ve vývěsní skříňce Mysliveckého sdružení u ZŠ. V případě nálezu uhynulé černé zvěře s touto v žádném případě nemanipulujte, nález ihned oznamte na krizovou nepřetržitou linku KVS +420 720 995 213.